Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

Under sommaren kommer en ny gång- och cykelbana byggas längs Runsavägen.

För att öka säkerheten på Runsavägen ska en ny gång- och cykelbana byggas mellan Sättra och Kairo. Arbetet förväntas vara helt färdigt under tidig höst.

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Just nu pågår upphandling av entreprenör som ska genomföra projektet. Byggstart förväntas vara tidigt i juni.

Ortofoto över Runsavägen

Ortofoto över Runsavägen.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Bygga, bo och miljö