Tegelbruket

Flerbostadshus i nytt bostadskvarter norr om kvarteret Korpkulla i centrala Upplands Väsby. Totalt cirka 150 lägenheter. Husen uppförs av JM. Inflyttning är påbörjad.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer en ny lokalgata mellan Tegelvägen och Väsbyvägen att anläggas. Ombyggnadsarbeten kommer också att utföras på Väsbyvägen, Bryggerivägen och Kvarnvägen. Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnaden.

Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Bygga, bo och miljö