Trädgårdsvägen

Nytt flerbostadshus uppförs intill Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Totalt 59 lägenheter (bostadsrätt). Inflyttning i juni 2018. Byggherre är BRABO.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer Trädgårdsvägen att rustas upp med ny bredare gång- och cykelbana samt en ny busshållplats. En ny platsbildning kommer också att anläggas vid Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnaden av gatan och torget. Kommunens arbete inleds med projektering under 2017. Utbyggnad av gata och torg påbörjas under 2018.

Trädgårdsvägen
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 april 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2015.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Bygga, bo och miljö