Väsby Entré

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är idag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären.

Senast uppdaterad: 19 december 2017
Bygga, bo och miljö