Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med flera byggnader. Ny skolbyggnad för lärmiljön är på plats, nu kommer arbetet med tillagningskök och ny matsal att påbörjas. Det innebär att det fram till hösten 2018 kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område.

 

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt varje arbetsområde.

Rivning av gamla matsalen påbörjades vecka 30 och allt material fraktas bort. Planen för färdigställande av ny matsal är 2019.

Byggnation av tillagningsköket pågår.

Marksanering och övriga markarbeten kommer att starta vecka 25.

Entreprenör som utför arbetet är Stig Nelson Byggnads AB.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 25 juli 2018
Bygga, bo och miljö