Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med flera byggnader. Ny skolbyggnad för lärmiljön är på plats, ett tillagningskök är under uppbyggnad och bygget av en ny matsal har påbörjats. Det innebär att det fram till våren 2019 kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område.

 

Ny matsal
Arbetet med att bygga skolans nya matsal startar upp under vecka 3 och beräknas vara klar under våren 2019.

Etablering av byggarbetsplatsområdet sker torsdag 10 januari - 11 januari, främst kl. 06.00-08.00. Det kommer då att röra sig lastbilar och flertalet breda transporter vid skolan.

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt varje arbetsområde.

 

Entreprenör är Lindqvist Bygg.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Bygga, bo och miljö