Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med flera byggnader. Ny skolbyggnad för lärmiljön är på plats, nu kommer arbetet med tillagningsköket att påbörjas. Det innebär att det fram till hösten 2018 kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område.

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt arbetsområdet.

Entreprenör är nu etablerad och byggstängsel är monterat runt arbetsplatsområdet. Entreprenör som utför arbetet är Stig Nelson Byggnads AB.

Vecka 12

Rivningsarbete och marksanering kommer att påbörjas under vecka 12.

Under byggperioden kan det, under vissa perioder, förekomma buller och en ökning av byggtrafik i och omkring skolan. Arbetet sker under dagtid.

Matleveransen till skolan kommer att ske via Fazer under byggperioden med start under vecka 12. Den tillfälliga leveransrampen kommer att ansvändas för att leveransen skall ske så smidigt som möjligt under byggperioden.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Bygga, bo och miljö