Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med flera byggnader. Ny skolbyggnad för lärmiljön är på plats, nu kommer arbetet med tillagningsköket att påbörjas. Det innebär att det fram till hösten 2018 kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område.

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt arbetsområdet.

Entreprenör är etablerad och byggstängsel är monterat runt arbetsplatsområdet.

Onsdag 23 maj kommer stora transporter att komma till byggarbetsplatsområdet. Detta innebär ökat buller och mer byggtrafik i området under denna dag.

Pågår även markförberedande arbeten inför byggnation av tillagningsköket.

Entreprenör som utför arbetet är Stig Nelson Byggnads AB.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 17 maj 2018
Bygga, bo och miljö