Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med flera byggnader. Ny skolbyggnad för lärmiljön är på plats, ett tillagningskök är under uppbyggnad och bygget av en ny matsal har påbörjats. Det innebär att det fram till våren 2019 kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område.

 

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt varje arbetsområde.

Ny matsal
Arbetet med byggnation av Nya matsalen har startat och den beräknas vara klar våren 2019. Entreprenör MJ Contractor utför arbetet.

Tillagningsköket, 2018-10-01
Sista arbetsinsatserna inför färdigställande av Tillagningsköket pågår.
Entreprenör som utför arbetet är Stig Nelson Byggnads AB.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Bygga, bo och miljö