Väsbyskolan - utbyggnad

För att ge plats för fler elever och tillgång till mottagningskök utvecklas skolområdet med flera byggnader. Det innebär att det fram till hösten kommer att pågå byggarbeten i och omkring skolans område. Arbetet har påbörjas och kommer att pågå fram till hösten, då verksamheterna startar.

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer att finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns personer på plats vid maskinerna, så kallad ledsagare, när maskinerna är i arbete. Dessa personer ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt arbetsområdet.

Vad händer?

Löpande information om byggprojektet kommer att uppdateras.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby och den starka inflyttningen är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Bygga, bo och miljö