Jakt och viltvård

Kommunen ansvarar för viltvården på det kommunala markinnehavet inom Upplands Väsby kommun. Kommunens viltvårdsplan ligger till grund för viltvårdsarbetet.

Inriktningen i viltvårdsarbetet är att stärka utsatta arters livsstatus, begränsa antalet viltolyckor, förebygga skada eller annan olägenhet från vilt, främja ett säkert viltvårdsarbete samt öka allmänhetens förståelse för viltvård.

Viltvårdsplan för Upplands Väsby kommun 2014

Med mata ej-informationsskyltar i Upplands Väsby vill vi informera dig om vikten av att inte mata fåglar i anslutning till badstränder, exempelvis änder och gäss. Vi vill även informera om konsekvenserna av att mata klövvilt som rådjur, älg, hjort och vildsvin.

Fåglar

Under vår och sommar kan det samlas många fåglar på samma ställe om det finns tillgång till extra mat där. Att ha sjöfågel på en badplats är inte så trevligt för människan, i huvudsak av sanitära skäl. Det är inte heller bra för fåglarna att få tillgång till mat som de inte kan smälta naturligt. Det kan ske genom att de blir matade eller att de äter matrester som lämnas kvar på badstränderna. Fåglarnas föda finns istället naturligt ute i naturen.

Klövvilt

Klövvilt innebär här älg, rådjur, hjort och vildsvin. Djuren klarar sig bra på den mat som finns i naturen. Om djuren blir utfodrade i tätbebyggda områden ökar risken för trafikolyckor och skador på grödor samt trädgårdar. Vid extra kalla vintrar utfodrar kommunen tillsammans med andra aktörer av djuretiska skäl de vilda djuren, då utanför tätbebyggda områden.

På uppdrag av kommunen finns det skyddsjägare som jobbar med att hantera viltproblematik på kommunens mark utifrån de kommunala riktlinjer som finns.

Kommunen genomför enbart insatser på den mark som ägs av kommunen.

Behöver du komma i kontakt med en skyddsjägare under kontorstid kan du maila eller ringa till Väsby direkt. Om du väljer att maila till oss, var noga att uppge korrekta kontaktuppgifter så skyddsjägaren på bästa sätt kan följa upp ärendet.

Utanför kontorstid kan du ringa följande nummer fram till klockan 22:00:

Jämna veckor: Torbjörn 070-471 05 60
Ojämna veckor: Håkan 076-310 85 18

Om du önskar kontakta kommunen kring jakt och viltvård för myndighetsärenden eller mer allmänna förfrågningar hänvisar vi till Väsby direkt.

I Upplands Väsby sker det minst en viltolycka per vecka.

Så går du till väga vid viltolycka:

  • Anmäl till polisen på larmnummer 112.
  • Vid skadat djur på plats: larma 112 - märk upp platsen med markeringsremsa. Finns att hämta vid bilprovningen. Ha den alltid i bilen.
  • Om ett skadat djur tar sig från platsen, anmäl detta till polisen på 112.

Varje år får polisens eftersöksjägare rycka ut på flera uppdrag där skadat vilt påträffats i naturen eftersom smitning har skett i samband med olyckor. Detta orsakar onödigt lidande för djuret och försvårar arbetet för eftersöksjägarna. Anmäl därför alltid till polisen även vid minsta påstötning, vilket också ett lagkrav.

Tack för att du larmar vid viltolycka!

Information om viltolyckor på Nationella viltolycksrådets webbplatslänk till annan webbplats

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer. Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss att äta stora mängder säd på åkrar. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet.

Information om skyddsjakt på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information om skyddsjakt på Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020