Miljöskydd inom lantbruk

Upplands Väsby kommun har ansvar för kontrollen av lantbrukens påverkan på miljön. Det kan handla om gödselhantering, förvaring av kemiska produkter och spridning av bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel kan användas för att förebygga eller motverka att djur och växter utgör en fara för människors hälsa eller skada på egendom.

Regler för kemiska bekämpningsmedel

För hantering av bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända och andra krav finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Du måste söka tillstånd hos miljökontoret innan du sprider kemiska bekämpningsmedel på följande platser:

 • vid planerings- och anläggningsarbete
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • gårdar till skolor, förskolor
 • allmänna lekplatser
 • tomtmark för flerfamiljshus.

Anmälan för spridning av bekämpningsmedel

Du måste skicka in en anmälan till miljökontoret innan du sprider kemiska bekämpningsmedel på följande platser:

 • idrottsanläggningar
 • banvallar
 • områden som är större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt (undantag för åkermark).

För att lagra gödsel krävs täta plattor eller behållare som är tillräckligt stora för att rymma den mängd gödsel som produceras under den tid när spridning inte bör ske.

Stallgödselkompost - stuka

Gödsel kan läggas upp i en så kallad stuka. En stuka är en sträng av gödsel som lagras i anslutning till den mark där den ska spridas. För lagring av gödsel i stuka finns följande riktlinjer:

 • Torrsubstansen i gödseln ska ligga på minst 25%, vilket innebär att gödseln ska ha en sådan konsistens att den kan lagras till 1½ meters höjd eller högre.
 • Marken där stukan placeras ska vara plan och jorden ska vara tät, helst lera.
 • Stukan ska ligga minst 50 meter från vattentäkt och inte alltför nära ett vattendrag.
 • Storleken på stukan ska vara dimensionerad efter storleken på spridningsskiftet, ca 20 - 30 ton gödsel per hektar är lämpligt.
 • En stuka ska inte ligga på samma plats flera år i rad. Utspridning bör ske inom ett år efter uppläggning.

Val av uppläggningsplats bör ske i samråd med miljökontoret.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021