Energi och uppvärmning

Det finns mycket som du kan göra för att minska din energianvändning och kostnaden kring den. Hur mycket energi vi använder för uppvärmning eller hushållsapparater har även en stor påverkan på miljön. Här får du veta mer om vem som levererar energin till ditt hus eller verksamhet samt hur du kan minska din energianvändning, kostnad och miljöpåverkan.

Rådgivning och tips

Här kan du hitta stöd och tips för att minska din energianvändning samt se om du kan använda solenergi.

Elnät

I Upplands Väsby sköts elnätet av Eon.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Du som anlägger vindkraftverk ska ta hänsyn till vissa saker.

Uppvärmning

Det finns mycket som du kan göra när det gäller energieffektivisering. En stor del av det utgörs av hur du väljer att värma upp byggnader.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Värmen vi har i Upplands Väsby kommer från Fortum Värme som samägs av Stockholms stad och Fo...