Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Värmen vi har i Upplands Väsby kommer från Fortum Värme som samägs av Stockholms stad och Fortum Abp.

Fjärrvärme i Upplands Väsby
Huvuddelen av fjärrvärmen som används i kommunen kommer från Bristaverket i Sigtuna, som ingår i Fortums nordvästra fjärrvärmenät.

I Upplands Väsby finns Vilundaverket vilket är en reservanläggning som främst används när det behövs extra värme i fjärrvärmenäten, alltså under mycket kalla vinterdagar. På Vilundaverket finns även en fjärrkylaanläggning som försörjer vissa delar av kommunen med fjärrkyla.

Fjärrvärme och Fortum Värme
Fjärrvärme skapas huvudsakligen från biobränsle och utsorterat brännbart avfall men även kol, olja och naturgas kan användas. Fortum Värme använder idag ca 90 procent förnybara eller återvunna bränslen i sin fjärrvärmeproduktion. Målet att 100 procent av energin ska komma från förnybara bränslen eller återvunnen energi senast år 2030, men ambitionen är att målet ska nås snabbare än så.

Kontakt

För information, felanmälan, rådgivning eller frågor kontakta Fortums Värme.
Kundservice: 020-31 31 51

Information om fjärrvärme på Fortums webbplatslänk till annan webbplats

Bygga, bo och miljö