Rådgivning och tips

Det finns mycket som du kan göra för att minska din energianvändning. Här kan du hitta stöd och tips för att minska din energianvändning samt se om du kan använda solenergi.

För att motverka klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle behöver vi alla arbeta med energi- och klimatfrågor. Men det kan vara svårt att veta vad som är den mest energieffektiva och billigaste åtgärden. Här kan du både få hjälp att komma i kontakt med våra energirådgivare och se om ditt hem passar för solceller eller solfångare.

Alla väsbybor, föreningar samt små och medelstora företag har rätt att få gratis och opartisk energirådgivning. Du får då råd om hur du kan minska din energikostnad och miljöpåverkan, samt vilka tekniska lösningar du kan välja mellan.

Kontakta oss

Ring eller skicka e-post till oss för att tala med en energirådgivare. Vi svarar på frågor och ger råd via telefon och e-post under vardagar 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Telefon: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

Vi besöker dig

Vi erbjuder även ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar).

Exempel på frågor som du kan diskutera med energirådgivaren är:

  • olika energikällor
  • isolering
  • bidrag
  • energieffektiviseringar och energibesparingar
  • elräkning
  • transport.

Förbered dig gärna genom att ta reda på hur mycket energi du idag använder på ett år. Det ser du på fakturan eller så kan du kontakta företaget som levererar din energi.

Information om energirådgivning på Energi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak, och göra en bedömning om att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solinstrålning på taken delas in i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

 

 

Titta på en kort film om hur Solkartan fungerarlänk till annan webbplats.

Solkartan är framtagen av energi- & klimatrådgivningen som erbjuder opartisk och kostnadsfri service i 27 kommuner i Stockholmsregionen.

Titta på Solceller - Varför inte? en serie korta filmerlänk till annan webbplats.

Solceller - Varför inte? är framtagna av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Innehållet i filmerna är baserat på en studie och tar upp några av de hinder som människor upplever inför att skaffa solceller.

 

Energimyndigheten driver Solelportalen, som är en webb-portal med samlad information om solel. Där hittar du saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt bana väg för kloka investeringsbeslut.

Besök Solelportalen för mer informationlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 december 2018
Bygga, bo och miljö