Kemikalier

Både hushåll och industrier använder sig idag av ett stort antal kemikalier. Många kemikalier och produkter som vi använder i vår vardag kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Här får du tips på hur du kan leva och konsumera mer kemikaliesmart.

Försäljning och privat bruk av vissa kemiska produkter kräver att du har tillstånd. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och tillståndet gäller i regel fem år. Du som företagare ansvarar själv för att söka om tillstånd och att hålla reda på när det behöver förnyas.

Information om kemikalier och kemiska produkter hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Tillsyn och egenkontroll

Miljökontoret har ansvar för tillsyn över de företag som hanterar kemikalier i kommunen. Vid ett tillsynsbesök kontrolleras det hur företag hanterar kemikalier. Det kontrolleras också vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas av krav på egenkontroll. De ska även ha en förteckning över alla kemiska produkter som används i verksamheten.

Förvaring av kemikalier

Kemikalier som är flytande ska alltid förvaras invallade. Detta är för att inga kemikalier ska kunna nå avloppsnätet ifall ett kärl går sönder eller välter. En godkänd invallning ska rymma det största kärlets volym plus tio procent av den maximala volym kemikalier som kan finnas i invallningen samtidigt.

Som ett alternativ kan kemikalier förvaras i ett rum utan golvavlopp. Rummet ska även ha en så pass hög tröskel så att det kan fungera som invallning.

Mycket av kemikaliehanteringen regleras idag gemensamt inom Europeiska Unionen (EU) genom Reach. Reach är EU's gemensamma kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde innan den 1 juni 2007. Reach antogs 2007 och genomförs stegvis för att gälla fullt ut 2018.

Det finns många regler om hur kemikalier ska hanteras och förvaras för att inte skada människors hälsa eller miljö.

Information och regler om kemikalier på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Bilen

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen. Det sker eftersom många tvättar sin bil på gatan.

Båten och hamnen

Varje år hamnar stora mängder föroreningar i naturen. Föroreningar som rinner ner i dagvattnet, och vidare ut i Mälaren. Mälaren har stor betydelse för vatte...

Hushållet

Här kan du ta del av tips och råd som är bra att tänka på i din vardag gällande kemikalier.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar.