Hushållet

Det finns en mängd olika kemikalier i vår omgivning. Flera kemikalier finns i våra hem i form av städprodukter och i olika typer av material. Här kan du ta del av tips och råd om hur du undviker att utsättas för skadliga kemikalier i din vardag.

Kemikalier finns i det mesta som omger oss i vardagen – textil, mat, hygienprodukter och elektronik. De flesta kemikalier är ofarliga, men det finns också de som kan skada oss och miljön.

Unga människor är extra känsliga för kemikalier

Barn och ungdomar är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar inte är färdigutvecklade samt att de äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Därför är det extra viktigt att barn inte utsätts för skadliga kemikalier.

Köp färre saker och minska kemikalierna i ditt hem

För dig som enskild konsument kan det vara svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur kemikaliehänsyn. Oftast används flera kemikalier i produkter för att ge dem en viss egenskap (mjuk, vattenavstötande, färgad med mera). Främsta tipset är därför att köpa färre saker – då minskar du mängden kemikalier i din vardag samtidigt som du behåller pengar i plånboken.

Säkerhetsdatablad för kemikalier

Till alla kemikalier finns säkerhetsdatablad. Informationen består av fakta om dess egenskaper, hur du skyddar dig på bästa sätt samt hur du ska agera om en olycka sker.

Det viktigaste du kan göra i hemmet är att förvara farliga kemikalier så att inte barn kommer åt dem. Placera farliga kemiska produkter högt upp eller i ett låst skåp.

Farliga kemikalier bär en farosymbol

Till farliga kemikalier räknas de produkter som har en farosymbol. Dessa produkter kan vara akut giftiga. Om någon råkar äta eller dricka av dem kontakta giftinformationscentralen eller ring 112.

Kontaktuppgifter till giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Information om farosymboler Pdf, 814 kB. (Pdf, 814 kB)

Vad vi äter och vad vår mat innehåller är de största källorna till vårt kemikalieintag. Det beror på användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel vid odlingen.

Några exempel på hårt besprutade råvaror är:

 • vindruvor
 • paprika
 • banan
 • kaffe
 • potatis
 • lök
 • äpplen
 • jordgubbar. 

Om du väljer ekologiska alternativ minskar du mängden kemikalier som du, naturen och odlaren utsätts för.

Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en viktig faktor för ett hållbart samhälle. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns.

I miljömärkta produkter finns det krav på innehåll och på hur produkten ska framställas.

Exempel på miljömärkningar är:

 • Svanen
 • EU Ecolabel
 • Bra Miljöval.

Du kan hitta miljömärkningar på flera olika produkter såsom livsmedel, kläder, möbler och rengöringsmedel.

För dig som konsument är det ofta svårt att avgöra vad som är bra eller dåligt att köpa utifrån kemikalier och hälsa.

Du har rätt att få veta vad din vara innehåller

Som konsument har du rätt att få veta om en vara innehåller något ämne som finns på kandidatförteckningen. Det är en lista över ämnen som anses ha särskilt allvarliga egenskaper. De kan till exempel ha giftiga, hormonstörande, cancerogena eller fortplantningsstörande egenskaper.

Våga fråga

Du kan fråga i butiken om din vara innehåller farliga ämnen. Butiken är skyldig att ge dig ett svar inom 45 dagar.

Kemikalier som finns i produkter är oftast inte bundna till produkterna, utan utsöndras till omgivningen. Kemikalierna fastnar då gärna på andra partiklar som damm, grus och textilfibrer. Av denna anledning är det bra att städa hemmet med jämna mellanrum. Genom att dammsuga bort dammråttor minskar du på mängden kemikalier i hemmet.

Städa miljömärkt

Du kan även städa med miljömärkta produkter eller använda det du har i matskafferiet. I flera fall kan du blanda ut vanligt vatten med citron, ättika, bikarbonat eller salt för att få bort fläckar, göra rent stekpannan eller moppa golvet.

Tips om hur du städar miljöanpassat på Käppalas webbplats Länk till annan webbplats.

Sortera farligt avfall
Var särskilt noga med att sortera ut farligt avfall. Spola exempelvis aldrig ner farligt avfall i avloppet.  Reningsverken kan inte få bort de giftiga ämnena vilket gör att de skickas ut i vattendrag.

Information om farligt avfall

Senast uppdaterad: 2 augusti 2021