Hälsoskydd

Varje år tar kommunen prover från baden runt om i Väsby. Till exempel kontrolleras graden av algblomning och miljön på stranden. Om du ska öppna och driva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska du anmäla detta till kommunen.

Badvattnet testas för din säkerhet

Under badsäsongen (21 juni - 15 augusti) tar kommunen bakteriologiska prover vid tre olika tillfällen. Proverna tas vid baden i:

 • Kairo
 • Bollstanäs
 • Sättra
 • Fysingen.

Kommunen tar inga prover från Edssjön och Oxundasjön då de inte har några anlagda platser för bad.

Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vid provtagning kontrolleras även vattnets siktdjup och grad av algblomning. I tillsynen ingår även en kontroll av:

 • eventuella toaletter
 • eventuell nedskräpning
 • förekomst av fåglar.

Information om badplatser och kvalitet på badvattnet i Upplands Väsby kommunlänk till annan webbplats

Undvik att bada vid riklig algblomning

Vid riklig algblomning sätter kommunen upp skylt som avråder från att bada.

Verksamheter som kräver anmälan:

 • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg såsom tatuering, piercing och liknande.
 • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som används av många människor.
 • Lokal för undervisning av barn.
 • Solarium som är öppet för allmänheten. Anmälan ska lämnas till miljökontoret enligt strålsäkerhetslagen.

Information om hygienlokaler

Undvik att få miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift om 3000 kronor.

Taxor och avgifter

Miljökontoret tar ut en avgift enligt gällande taxa för prövning av tillstånd och anmälningar. Taxan är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige.

Inomhusmiljön är viktig

En viktig hälsofråga rör inomhusmiljön i skolor och förskolor samt det egna hemmet. Här ligger ansvaret för att regler och lagar om hälsoskydd följs hos dig som driver en förskola eller äger en hyresfastighet. Kommunen ska övervaka att regler och lagar för hälsoskydd följs.

Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bygga, bo och miljö