Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sin närmiljö. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsynen av hälsoskyddet hos olika verksamheter, exemplevis skolor och vårdboenden. Den som ansvarar för en verksamhet kallas verksamhetsutövare. Tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Anmäl innan du startar din verksamheten

För vissa verksamheter krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret innan start. Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan. Om din verksamhet ändras till exempel genom om- eller tillbyggnad, ägarbyte eller flytt ska du göra en ny anmälan.

  • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg. Exempelvis tatuering, piercing, fotvård och skönhetsingrepp.
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som används av många människor.
  • Lokal för undervisning av barn.
  • Solarium som är öppet för allmänheten.

Undvik att få miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Så arbetar vi

Efter att du skickat in din anmälan kommer den att registreras. Den delas sedan ut till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi går igenom din anmälan och hör av oss till dig om vi behöver få mer information. När din anmälan är komplett kan ett beslut fattas.

Taxor och avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift enligt giltig taxa för prövning av anmälningar. Taxan är fastställd och antagen av kommunfullmäktige.

Information om avgifter och taxor.

Senast uppdaterad: 27 april 2021