Magnetfält

Runt olika ledningar och elektriska apparater uppstår det magnetiska och elektriska fält. Vid nybyggen inom kommunen finns det bestämmelser för hur starka fälten får vara.

Hur starkt får ett magnetfält nära en bostad vara?

I kommunplanen står det angivit att magnetfältet inte ska överstiga 0,2 µT (mikrotesla). Detta gäller vid byggen av nya bostäder och lokaler där människor vistas på daglig basis.

Saknas gränsvärden i befintlig miljö

Under många år har det diskuterats om det finns några eventuella hälsorisker med magnetfält. Idag finns dock inga gränsvärden för magnetfält från kraftledningar i befintlig miljö.

Vad påverkar styrkan hos ett magnetiskt fält?

Hur starkt det magnetiska eller elektriska fältet blir beror på spänningen och hur stark strömmen är. Järnvägen avger till exempel ett magnetfält till omgivningen, men styrkan är som störst när tåg passerar. Fältets utbredning avtar snabbt ju längre du rör dig från det som orsakar fältet. Ett elektriskt fält går lätt att skärma av så länge det inte går igenom byggnadsmaterial och liknande.

Vem äger kraftledningarna i Upplands Väsby kommun?

De stora ledningarna ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall. Trafikverket har en ledning för kraftförsörjning till järnvägen.

Information om säkerhet vid kraftledningar på Svenska kraftnäts webbplatslänk till annan webbplats

Information på Vattenfalls webbplatslänk till annan webbplats

Information på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bygga, bo och miljö