Störande lukter

Besväras du av dålig lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån. Om du inte får hjälp kan du kontakta kommunens miljökontor.

Exempel på lukter som kan vara störande:

  • matos
  • tobaksrök
  • avloppslukt
  • vedeldningsrök
  • avfall
  • avgaslukt.

Vart ska jag vända mig?

Om du besväras av störande lukter i din bostad ska du kontakta fastighetsägaren eller den som ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Kommer lukten utifrån ska du kontakta ägaren till bostaden eller verksamheten som lukten kommer ifrån.

Kontakta kommunen om du inte får hjälp

Om du inte får någon hjälp kan du göra en anmälan till miljökontoret. Du kan även kontakta miljökontoret genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bygga, bo och miljö