Vattendirektiv

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. I varje distrikt finns en vattenmyndighet. Det är vattenmyndigheten som har ansvar för att vattnet håller en bra kvalitet. Vattenmyndigheterna ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Senast uppdaterad: 17 september 2019
Bygga, bo och miljö