Fyrklövern, Norra Ekebo

Kommunstyrelsen gav den 3 mars 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för södra delen av Mälarvägen inom Fyrklövern.

Den 14 november 2017 beslutade byggnadsnämnden att sända förslaget på granskning. Granskningen pågick 22 november - 20 december.

Fyrklövern, Norra Ekebo
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 3 mars 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för södra delen av Mälarvägen inom Fyrklövern.

Programmet för Fyrklövern godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars 2012

Den 9 december 2014 beslutade byggnadsnämnden att sända förslaget på samråd. Samråd varade 18 december 2014 - 9 februari 2015.

Granskning 22 november - 20 december 2017.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse med bostäder och centrumändamål i området mellan Mälarvägen och befintlig bebyggelse i
Ekebo. Detaljplanen omfattar ca 450 nya bostäder i flerfamiljshus,
ett parkeringshus, befintlig förskola Solkatten samt två nya torgytor
som planläggs som allmän platsmark.

Byggherre

Stena fastigheter.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vy från Mälarvägen, illustration: Strategisk arkitektur

Senast uppdaterad: 6 december 2018
Bygga, bo och miljö