Hasselnöten

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola. Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att sända förslaget på samråd.

Hasselnöten
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Samråd pågår 12 mars - 16 april

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, förskola, aktivitets- och rekreationsytor samt möjlighet till lokaler. Förslaget innehåller cirka 200 nya bostäder samt 120 förskoleplatser. Bebyggelsen föreslås uppföras mellan fyra och åtta våningar. Utomhusbadet föreslås bevaras och rustas upp.

Samrådsmöte

Förslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte. Du får då möjlighet att träffa tjänstemän från kommunen samt representanter från byggbolaget. När: onsdag 21 mars kl. 18.00-19.30 Var: Hasselskolans gympasal, Hasselgatan 10.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby, eller med e-post till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se senast den 16 april 2018 .

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Hasselnöten
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Bygga, bo och miljö