Hasselnöten

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola. Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att sända förslaget på samråd.

Hasselnöten
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsens miljö- och planutskott i uppdrag åt kontoret för samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Samråd pågick 12 mars - 16 april 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, förskola, aktivitets- och rekreationsytor samt möjlighet till lokaler. Förslaget innehåller cirka 200 nya bostäder samt 120 förskoleplatser. Bebyggelsen föreslås uppföras mellan fyra och åtta våningar. Utomhusbadet föreslås bevaras och rustas upp.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Hasselnöten
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Bygga, bo och miljö