Högvreten-Nibble upphävande

Kommunens miljö- och planutskott gav i juni 2019 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna för de fastigheter där respektive fastighetsägare vill det. Samrådet beräknas ske tidig höst 2020.

Högvreten-Nibble upphävande
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upphäva de gamla detaljplanerna

Ett förslag till en ny detaljplan för områdena Högvreten Nibble norr om Vallentunavägen antogs av kommunfullmäktige i juni 2017. Länsstyrelsen upphävde kommunens antagandebeslut då de menade att tillräcklig hänsyn inte tagits till Trafikverkets arbete med en ombyggd Vallentunaväg. De gamla detaljplanerna från 1959 respektive 1960 gäller därför fortfarande.

Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Bygga, bo och miljö