Högvreten-Nibble

Kommunstyrelsen gav den 9 november 2015 kontoret för samhällsbyggnad ett förnyat uppdrag att upprätta och hantera förslag till detaljplan med inriktning enligt den bearbetade godkända programhandlingen.

Länsstyrelsen har i beslut som vann laga kraft den 27 februari 2018 upphävt antagandebeslutet. Det som gäller är därmed de gamla detaljplanerna från 1959 och 1960.

Högvreten-Nibble
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 9 november 2015 kontoret för samhällsbyggnad ett förnyat uppdrag att upprätta och hantera förslag till detaljplan med inriktning enligt den bearbetade godkända programhandlingen.

Programmet var på samråd sommaren 2010.

Samråd varade 15 februari till 29 mars 2016.

Byggnadsnämnden beslutade om granskning den 7 februari 2017. Granskningen varade 16 februari - 9 mars 2017.

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 16 maj och antogs av kommunfullmäktige den 19 juni.


Syfte

Förslaget syftade till att möjliggöra bebyggelse av enbostadshus för permanentboende istället för de fritidshus som den nu gällande planen medger.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 17 april 2019
Bygga, bo och miljö