Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i Bollstanäs.

Norra Nordanvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I april 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för norra Nordanvägen

Syfte

Området ligger i Bollstanäs som är ett villasamhälle invid Norrvikens nordvästra strand i Väsby. Tidigare fanns en handelsträdgård på platsen som numera är nedlagd och riven. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att studera om det är möjligt att utveckla området för bostadsändamål. Inriktningen är att skapa en blandning av bostadstyper, främst parhus och radhus, med olika storlekar inom området.

Tidplan

Samråd årsskiftet 2019/2020.

Granskning under våren 2020.

Antagen detaljplan under hösten 2020.

Information om planarbete
Den 16 maj hölls ett informationsmöte där boende i området hade möjlighet att träffa representanter från kommunen och från byggbolaget. Vi tackar er som kom för ert deltagande. De synpunkter och funderingar som ni framförde har sammanställts och finns nu att ta del av här nedanför under rubriken planhandlingar.

Senast uppdaterad: 3 september 2019
Bygga, bo och miljö