Ny grundskola i centrala Väsby

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken.

Ny grundskola i centrala Väsby
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken.

Syfte

Planarbetets syfte är att pröva placering av en ny grundskola för 900 elever, samt tillhörande utemiljö.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Bygga, bo och miljö