Ny skola i Vilundaparken

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken. Byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2018 att sända förslaget på samråd.

Ny skola i Vilundaparken
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 7 juni 2016 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för ny grundskola i anslutning till Vilundaparken.

Samråd pågår 18 juni - 20 augusti 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola för 900 elever i årskurs F-9. Förslaget möjliggör också en skolgård med ny konstgräsbollplan samt en förändring av parkeringsytorna framför Vilundabadet. Förslaget har tagits fram i samverkan med arbetet för ett nytt planprogram för blivande Väsby idrottsstad, nuvarande Vilundaparken.

Samråd

Detaljplanen är på samråd 18 juni - 20 augusti.

Samrådsmöte

Förslaget kommer att visas på ett samrådsmöte i form av ett öppet hus. Du får då möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen. Den 27 juni 2018 kl 17-19 i Vilundahallens entré, Husarvägen 29.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 20 augusti 2018 till: Byggnadsnämnden, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby, eller e-post: byggnadsnamnden@upplandsvasby.se

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 15 juni 2018
Bygga, bo och miljö