Odenslunda skola

Kommunstyrelsen gav den 3 juni 2013 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för Odenslunda skola.

Förslaget var på samråd 26 maj - 30 juni 2014. Byggnadsnämnden beslutade om granskning den 19 september 2017. Granskningen varade 25 september - 16 oktober 2017.

Odenslunda skola
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 3 juni 2013 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för Odenslunda skola.

Byggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2014 att sända förslaget på samråd. Samrådet varade 26 maj - 30 juni 2014.

Byggnadsnämnden beslutade om granskning den 19 september 2017.

Granskningen varade 25 september - 16 oktober.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2018

Detaljplanen vann laga kraft 20 mars 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är nu att möjliggöra uppförande av förskola och ett boende enligt Lagen om särskilt stöd (LSS) där samrådsförslaget tidigare redovisade bostäder, samt att bekräfta användningen ”skola” för skolbyggnaden som uppfördes 2016.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 30 maj 2018
Bygga, bo och miljö