Smedsgärdet

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdet. Byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2018 att sända förslaget på samråd. Samrådet varade 12 februari till 12 mars. Byggnadsnämnden beslutade om granskning den 12 juni 2018.

Smedsgärdet
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdstomten.

Samråd pågick 12 februari - 12 mars 2018

Granskning pågick 18 juni - 13 augusti 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder på gamla Smedsgärdsskolans plats. Den dagliga verksamheten Händelseriket kommer att finns kvar och tomten där Smedsgärdshallen ligger får en flexibel markanvändning där bostäder eller idrottshall tillåts.
Inkomna synpunkter under samrådet och det fortsatta arbetet med detaljplanen har lett till en del ändringar av förslaget. Den största ändringen är att den tillfälliga användningen för Smedsgärdshallen har tagits bort, vilket innebär att hallen kan ligga kvar även efter att planens genomförandetid gått ut.

 

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Smedsgärdet
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Bygga, bo och miljö