Smedsgärdet

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdet. Byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2018 att sända förslaget på samråd.

Smedsgärdet
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 7 juni 2016 i uppdrag att påbörja planarbete för Smedsgärdstomten.

Samråd pågick 12 februari - 12 mars 2018

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus inom fastigheten Vilunda 6:20 m.fl. Sammantaget kan cirka 250 - 300 bostäder uppföras i en skala som varierar mellan 3 - 6 våningar. Planförslaget möjliggör även en förskola för 120 barn. Den återvinningsstation och daglig verksamhet för funktionsnedsatta som finns i området idag ska finnas kvar. Även Smedsgärdshallen kommer att vara kvar under överskådlig tid.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Smedsgärdet
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Bygga, bo och miljö