Vatthagen

Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vatthagen 1:103. Byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2014 att sända förslaget på samråd. Samråd över planförslaget varade 15 december 2014 – 16 februari 2015.

Planarbetet är pausat.

Vatthagen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2014 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vatthagen 1:103.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2014 att sända förslaget på samråd. Samråd över planförslaget varade 15 december 2014 – 16 februari 2015.

Syfte

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bebyggelse som inrymmer centrumverksamheter, parkering och bostäder. Avsikten är att den nya bebyggelsen ska skapa en tydlig profil för infarten till Upplands Väsby. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras i fem olika byggnadskroppar med varierande höjder som är placerade på en gemensam bottenvåning. Bottenvåningarna föreslås inrymma centrumverksamheter och parkering. Fyra av byggnadskropparna föreslås inrymma bostäder, totalt cirka 108 lägenheter. Den femte byggnadskroppen föreslås uppföras i 25 våningar och inrymma kontor samt cirka 240 hotellrum.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 2 juli 2019
Bygga, bo och miljö