Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

På sträckan mellan Hagvägen och Billsbacke pågår nu arbetet med att förse sträckan med ny belysning och ny asfalt.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Prästtorpsvägen ska få ny asfalt. De förberedande arbetena kommer att påbörjas måndagen den 13 september. Under de förberedande arbetena med att kantskära kanter och byta vägtrummor kommer det gå att passera, grävmaskinen har en körplåt som kan lägga ut vid trumbytet så att det kommer gå att passera.

Asfalteringen är planerad att ske natten mellan 27-28 september, då kommer det inte gå att passera på natten, förutom för utryckningsfordon som alltid kan passera. Särskild information kring detta kommer lämnas i brevlådorna till de boende på sträckan.

Kartbild över Prästtorpsvägen som får ny asfalt

På grund av problem med avrinningen av dagvatten på Jordbrukargatan, planeras gatan beläggas med ny asfalt under hösten 2021.

Befintlig asfalt kommer att fräsas ner och sen läggs ett nytt topplager med asfalt, detta kommer göra att dagvattnet kommer att rinna av bättre mot dagvattenbrunnarna som finns på samma sida som trottoaren.

Kartbild över Jordbrukargatan som får ny asfalt

Onsdag 8 september påbörjas arbete på Skräddartorpsvägen, för att förbättra dagvattenhanteringen på gatan. Dels utanför nummer 8 och dels i början av gatan. Utanför nummer 8 kommer en ny dagvattenbrunn att anläggas, den ska mätas in under slutet av vecka 37, och därför kommer arbetet ligga öppet fram tills det att inmätningen är utförd. Efter inmätningen återställs gropen och asfalteras igen.

Kartbild över de gator i Södervik som får ny asfalt

Hasselgatan och del av Ladbrovägen ska få ny asfalt.

Gatorna kommer att fräsas på dagtid den 14-15 september och sedan läggs den nya asfalten på natten veckan efter dvs vecka 38.

Parallellt med det arbetet kommer en grävmaskin gå och göra förberedande arbeten utmed hela sträckan.

Kartbild över Hasselgatan och Ladbrovägen som får ny asfalt

Gång- och cykelbanan mellan Liljevägen och Huginvägen kommer att restaureras och få ny asfalt arbetet påbörjas vecka 32.

Kartbild över de gc-banor som får ny asfalt

Gång- och cykelbanan mellan Liljevägen och Stenmåravägen kommer att restaureras och få ny asfalt arbetet påbörjas vecka 32.

Kartbild över Liljevägens gång- och cykelbana som får ny asfalt

Huginvägen, Muninvägen och Bredablicksvägen kommer få ny asfalt samt gångbanan mellan Huginvägen och Muninvägen restaureras med ny asfalt.

Kartbild över Huginvägen, Muninvägen och Bredablicksvägen som får ny asfalt

Planerade

Gång- och cykelbanan som startar mellan Vassundagränd 9 och 11 kommer att få ny asfalt under hösten.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt
Senast uppdaterad: 23 september 2021