Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Planerade

Delar av den blå belysningen på bron över E4an i höjd med trafikplats glädjen har under åren stulits, därför kommer hela den blåa belysningen att ersättas med ny blå belysning i form av att spotlights med blått sken monteras utanpå bron. Leveransen av spotlightsen kommer i början av januari enligt senaste leveransbeskedet och arbetet med montaget är planerat till januari förutsatt att leveransen kommer då. Hela branschen har drabbats av längre leveranstider på grund av problem med brist på halvledare som behövs till elektroniska produkter så som belysningsarmaturer, elbilar, datorer, datorskärmar med mera.

I januari planeras även montage av nya led-skenor i handledarna på brons insida, de med vitt sken. Förutsatt att även denna leverans sker som beräknat i början av januari.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Avslutade

Kommunens gång- och cykelbanor i området Johanneslund renoveras med nya stolpar och LED-armaturer. Arbetet påbörjas vecka 46.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Fem stolpar och armaturer i Edsby Allé kommer att bytas ut till nya stolpar och LED-armaturer. Arbetet utförs hösten 2021.

Arbetet utförs vecka 43.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Belysningen på sträckan mellan Edsbyvägen och Edsby Slott upprustas och trästolparna och luftledningen ersätts med markförlagd kabel och stålstolpar och armaturerna byts till LED-armaturer.

Arbetet påbörjas vecka 43.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

På Stora Vägen i höjd med busshållplats Grimstavägen, kommer den gamla belysningen på trästolpar att ersättas med nya moderna metallstolpar och LED-armaturer på andra sidan vägen.

Arbetet utförs vecka 45.

Kartbild över sträckan som får ny belysning
Senast uppdaterad: 14 december 2021