Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Under slutet av vecka 16 påbörjas arbetet med att förse gång- och cykelbanan som löper parallellt med Bjursvägen med gatubelysning. Hela sträckan från Breddenvägen ner till Stora Vägen utrustas med belysningsstolpar och LED-armaturer.

I samband med detta arbete kommer även ett nytt elskåp monteras utanför transformatorstationen på Vinbärsvägen.

Kartbild över sträckan som får ny gatubelysning
Senast uppdaterad: 8 juni 2021