Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Planerade

Sträckan mellan Hagvägen och Billsbacke kommer under hösten att rustas upp med ny belysning utmed hela sträckan. Samt efter det beläggas med ny asfalt.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Fem stolpar och armaturer i Edsby Allé kommer att bytas ut till nya stolpar och LED-armaturer. Arbetet utförs hösten 2021.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Kommunens gång- och cykelbanor i området Johanneslund renoveras med nya stolpar och LED-armaturer. Arbetet utförs under hösten 2021.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Under hösten 2021 kommer gatubelysningen på Tolanvägen att kompletteras med en stolpe nära korsningen med Sandavägen.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

På Stora Vägen i höjd med busshållplats Grimstavägen, kommer den gamla belysningen på trästolpar att ersättas med nya moderna metallstolpar och LED-armaturer på andra sidan vägen.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Delar av den blå belysningen på bron över E4an i höjd med trafikplats glädjen har under åren stulits, därför kommer hela den blåa belysningen att ersättas med ny blå belysning i form av att spotlights med blått sken monteras utanpå bron. Leveransen av spotlightsen kommer i början av december enligt senaste leveransbeskedet. Hela branschen har drabbats av längre leveranstider på grund av problem med brist på halvledare som behövs till elektroniska produkter så som belysningsarmaturer, elbilar, datorer, datorskärmar med mera.

Kartbild över sträckan som får ny belysning
Senast uppdaterad: 7 september 2021