Digital tömningsregistrering

Nu ska alla soptunnor i Väsby vara taggade. Om du inte har fått en tagg och en streckkod på någon av dina soptunnor så måste du kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 000, tryckval 4.

För att digitalisera och effektivisera sophanteringen genomförde vi under våren 2019 taggning av alla soptunnor i Väsby. Det betyder att vi har satt en digital bricka och en streckkodsetikett på alla soptunnor som sopbilen läser av. Det betyder att chaufförerna längre behöver bocka av med papper och penna när de har tömt ditt kärl. Bra va!

Vad innebär det att soptunnorna taggats?

Det innebär att vi har gått från papper och penna till digital hantering av körlistorna. Sopbilarna registrerar automatiskt när dina soptunnor har tömts. Det gör att administrationen blir mer effektiv och underlättar arbetet för de som hämtar dina sopor.

Vilka soptunnor ska taggas?

Alla soptunnor ska taggas. Både de för matavfall och de för restavfall.

När taggas min soptunna?

Digital tömningsregistrering infördes från och med årsskiftet 2019. Om du bor i en- eller tvåbostadshus ficks du information via brev om när dina soptunnor skulle taggas. För dig som bor i flerbostadshus så fick din styrelse eller hyresvärd informatinen.

Hur länge ska jag låta tunnan stå ute?

Ställ ut tunnan synligt när du får hem brevet om att den ska taggas. Sen låter du den stå tills dess att du ser att det sitter en svart tagg och en streckkod på den. Just nu tar det lite längre tid än beräknat på grund av olika anledningar. Har du inte fått en tagg och en streckkod inom tre veckor efter brevet kontaktar du Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Vem ska tagga min soptunna?

Det är Bobans AB som även tvättar ditt matavfallskärl som kommer att tagga dina soptunnor. De kommer att klistra på en streckkodsetiketter och skruva fast en svart bricka på varje soptunna.

De som utför taggningen kommer att ha en reflexväst märkt med Upplands Väsby kommuns logga. De kommer också ha företagslegitimation med foto synligt på kläderna.

Behöver jag göra något?

Låt dina soptunnor stå framme väl synligt så att de som taggar enkelt hittar dem. Låt soptunnorna stå utdragna till dess att de är taggde.

Delar du soptunnor med din granne?

Delar du soptunna med någon annan så låter du den stå på den överenskomna hämtningsplatsen.

Har du gemensam hämtningsplats med dina grannar?

Om du drar ditt kärl till en gemensam uppsamlingplats som soporna hämtas från, måste du märka dina soptunnor för både mat- och restavfall med din egen adress.

Om du 3 veckor efter utsatt tid fortfarande inte har fått en svart bricka och en streckkodsetikett på din soptunna så kontakta Väsby Direkt, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Du som bor i flerbostadshus behöver inte göra något, det är din styrelse eller hyresvärd som tar hand om taggningen.

Har du frågor?

Ring till Väsby Direkt så hjälper dom dig. Telefon 08-590 970 00, tryckval 4, eller mejla på vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 11 september 2020