Digital tömningsregistrering

Nu är nästan alla soptunnor i Väsby taggade. Om du inte har fått en tagg och en streckkod på någon av dina soptunnor så måste du kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 000, tryckval 4.

För att digitalisera och effektivisera sophanteringen har vi under våren 2019 genomfört taggning av alla soptunnor i Väsby. Det betyder att vi har satt en digital bricka och en streckkodsetikett på alla soptunnor.

Brickan och etiketten är en märkning som sopbilen kan läsa av automatiskt. Det betyder att våra sophämtare inte längre behöver bocka av med papper och penna när de har tömt ditt kärl. Bra va!

Vad innebär det att soptunnorna taggas?

Det innebär att vi går från papper och penna till digital hantering av våra körlistor. Sopbilen kommer automatiskt att registrera när dina soptunnor har tömts. Det gör att vår administration blir mer effektiv och underlättar arbetet för de som hämtar dina sopor.

Vilka soptunnor ska taggas?

Alla soptunnor ska taggas; både den för matavfall och den för restavfall.

När taggas min soptunna?

Upplands Väsby kommun börjar införa digital tömningsregistrering från och med årsskiftet 2019. Om du bor i en- eller tvåbostadshus så kommer du att få information via brev om när dina soptunnor ska taggas. För dig som bor i flerbostadshus så kommer informationen att skickas till din styrelse eller hyresvärd.

Hur länge ska jag låta tunnan stå ute?

Ställ ut tunnan synligt när du får hem brevet om att den ska taggas. Sen låter du den stå tills dess att du ser att det sitter en svart tagg och en streckkod på den. Just nu tar det lite längre tid än beräknat på grund av olika anledningar. Har du inte fått en tagg och en streckkod inom tre veckor efter brevet kontaktar du Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Vem ska tagga min soptunna?

Det är Bobans AB som även tvättar ditt matavfallskärl som kommer att tagga dina soptunnor. De kommer att klistra på en streckkodsetiketter och skruva fast en svart bricka på varje soptunna.

De som utför taggningen kommer att ha en reflexväst märkt med Upplands Väsby kommuns logga. De kommer också ha företagslegitimation med foto synligt på kläderna.

Behöver jag göra något?

Låt dina soptunnor stå framme väl synligt så att de som taggar enkelt hittar dem. Låt soptunnorna stå utdragna till dess att de är taggde.

Delar du soptunnor med din granne?

Delar du soptunna med någon annan så låter du den stå på den överenskomna hämtningsplatsen.

Har du gemensam hämtningsplats med dina grannar?

Om du drar ditt kärl till en gemensam uppsamlingplats som soporna hämtas från, måste du märka dina soptunnor för både mat- och restavfall med din egen adress.

Om du 3 veckor efter utsatt tid fortfarande inte har fått en svart bricka och en streckkodsetikett på din soptunna så kontakta Väsby Direkt, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Du som bor i flerbostadshus behöver inte göra något, det är din styrelse eller hyresvärd som tar hand om taggningen.

Har du frågor?

Ring till Väsby Direkt så hjälper dom dig. Telefon 08-590 970 00, tryckval 4, eller mejla på vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Bygga, bo och miljö