Kärltvätten

Från vecka 35 och i hela september startar en tvättkampanj av kärlen i kommunen. Vi erbjuder gratis tvätt av alla matavfallskärl. Vi gör det för att tacka dig som sorterar ut ditt matavfall.

På den här sidan hittar du information om hur tvätten går till för både matavfallskärlen och restavfallskärlet. Du hittar också en länk in till Mina sidor där du kan beställa tvätt av restavfallskärlet för 140 kronor.

Vi gör bara ett försök att tvätta kärlet. För att inte missa chansen tänk på att,

  • Tvättperioden enbart pågår under vecka 35­­–39.
  • Ställ kärlen som ska tvättas på dess hämtningsställe. Se till så att det inte finns hinder så att entreprenören kan komma åt att tvätta det.
  • Kärlen tvättas på en av dina dagar som du har tömning under kampanjtiden. Kärlet behöver inte vara helt tömt för att vi ska kunna tvätta.
  • Låt kärlet stå framme hela din tömningsdag. Du får en lapp på kärlet att det har blivit tvättat.

Tvätt av matavfallskärlet

Kärltvätten början vecka 35 och är en tvätt för en- och flerbostadshus som har matavfall. Du som har ett matavfallskärl behöver inte beställa tvätt. Vi gör ett försök att tvätta ditt matavfallskärl. Det händer i samband med den vanliga tömningen av kärlen. Du behöver bara ställa kärlen där de vanligtvis töms när vi har kampanjen, så att tvättbilen kan nå det för tvätt. Sen ställa tillbaka det när du fått en lapp på kärlet att det är klart. Tänk på att låta locket stå av för att torka.

Låt kärlen torka ordentligt

När ditt kärl är nytvättat är det bra om du låter det stå med locket öppet tills kärlet är torrt, om möjligheten finns. Regnar det kan du stänga locket tills det slutar och sedan se till att kärlet får torka.

Tvätt av restavfallskärlet

Det går även att beställa tvätt av restavfallskärlet innan den 25 augusti. Du betalar 140 kronor per kärl som ska tvättas. Följ sen bara listan på hur utförandet går till i texten ovanför. Tjänsten kan beställas genom Mina sidor som du hittar till genom länken här under. Om du inte kan beställa genom Mina sidor kan du även kontakta Väsby direkt genom att skriva till vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00, tryckval 4.

Vi måste ha din anmälan om tvätt av restavfallskärlet senast den 25 augusti.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021