Kommande översiktsplan - Väsby stad 2040

Sedan januari 2014 pågår arbetet med Upplands Väsbys nya översiktsplan. Nu finns ett nytt förslag på översiktsplan. Översiktsplanen ligger till grund för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Förslaget visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Samrådet är nu över

Tack till alla er som deltog och lämnade synpunkter! Nu kommer kommunens tjänstepersoner att gå igenom alla synpunkter och en samrådsredogörelse kommer att tas fram där synpunkterna bemöts.