Kommande översiktsplan - Väsby stad 2040

Nu finns ett bearbetat förslag till ny översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Utställningen pågår mellan 15 januari – 15 mars.

Efter samrådet som avslutades den 28 februari 2017 så har alla inkomna synpunkter bearbetats och vissa har lett till förändringar i översiktsplanen. I samrådsredogörelsen går det att läsa om alla synpunkter som kom in under samrådet och hur kommunen har behandlat dem.

Utställning 15 januari - 15 mars

Du kan lämna synpunkter på förslaget. Läs mer under fliken så kan du påverka. Besök gärna någon av våra två utställningar, i Messingen och i kommunhusentrén, under ordinarie öppettider.

Utställningen Väsby 2040 finns i receptionen i kommunhuset och i Messingen.

Arbetet med ny översiktsplan

Sedan januari 2014 pågår arbetet med Upplands Väsbys nya översiktsplan. Nu finns ett nytt förslag på översiktsplan. Översiktsplanen ligger till grund för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Förslaget visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Senast uppdaterad: 1 februari 2018