Så kan du påverka

Utställningen pågår mellan 15 januari – 15 mars 2018. Under den tiden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på översiktsplanen.

Lämna synpunkter under utställningstiden

Du kan skicka dina synpunkter på översiktsplanen via:

  • Post till Upplands Väsby kommun, Kommunstyrelsen, ÖP, 194 80 Upplands Väsby
  • E-post till dc.ks@upplandsvasby.se med ämnesrad ÖP

Glöm inte att uppge ditt namn!

Utställning

Besök gärna någon av våra två utställningar om översiktsplanen där du kan se utställningsförslaget:

  • i kommunhusentrén (Väsby Centrum)
  • i Messingen

Utställningarna är tillgängliga under ordinarie öppettider.

Du kan även ta del av utställningsunderlagen digitalt.

Senast uppdaterad: 9 januari 2018