Vad händer nu?

På den här sidan kan du följa arbetet men den nya översiktsplanen.

Preliminär tidplan:

  • Utställning 15 jan – 15 mars 2018
  • Antagande sommaren 2018

Vad händer nu?

Nu är nya översiktsplanen för Upplands Väsby på utställning. Under utställningen har invånare, fastighetsägare, organisationer och myndigheter möjlighet att ta del av förslaget och lämna skriftliga synpunkter. Läs mer under fliken så kan du påverka.

Efter utställningstiden kan förslaget till översiktsplanen komma att justeras. Därefter antas planen av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018