Väsby stad 2040

Här hittar du information om översiktsplanen Väsby stad 2040. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 18 juni 2018.

Arbetet med översiktsplanen

Om Väsby

Tidigare medborgardialoger

Vad är en översiktsplan?

Vision Väsby stad 2040