Väsby stad 2040

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 18 juni 2018.

Efter utställningen som pågick 15 januari – 15 mars 2018 gjordes mindre bearbetningar i planen, som antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

Utställningen Väsby 2040 finns i receptionen i kommunhuset och i Messingen.

Arbetet med ny översiktsplan

Arbetet med den nya översiktsplanen startade januari 2014 och har inkluderat omfattande medborgardialoger. Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Gällande översiktsplan visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Senast uppdaterad: 19 september 2018