Samhällsutveckling och hållbarhet

Med hållbar utveckling ser vi till att medvetet använda de gemensamma resurserna. Samtidigt ska vi se till att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina behov.

Bredband och IT

I Upplands Väsby kommun har över 90 % av alla hushåll och mer än 80 % av arbetsplatserna en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s.

Klimat, miljö och hållbarhet

Inom miljö ska Upplands Väsby kommun våga visa vägen för andra och vara ett föredöme genom våra miljö- och klimatlösningar.