Samhällsutveckling och hållbarhet

Med hållbar utveckling ser vi till att medvetet använda de gemensamma resurserna. Samtidigt ska vi se till att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina behov.