Bredband och IT

I Upplands Väsby kommun har över 90 % av alla hushåll och mer än 80 % av arbetsplatserna en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s. Ambitionen är att alla villa- och fastighetsägare ska ha tillgång till ett öppet och neutralt fibernät som marknadens tjänsteleverantörer kan erbjuda tjänster i.

Tillgång till öppet och neutralt fibernät

Upplands Väsby kommuns roll i arbetet med ett öppet och neutralt fibernät är att underlätta och stötta etableringen av bredbandsleverantörer i kommunen. Detta sker genom upplåtelse av mark, samordning av grävning samt upplåtelse av lokaler för teknisk utrustning.

I kommunen finns ett fiberstamnät som AB Stokab äger. Stokab hyr ut fiberförbindelser och plats i knutpunkter på lika villkor till operatörer och företag.

Information om Stokabs fibernät på deras webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Bygga, bo och miljö