Bredband och IT

I Upplands Väsby kommun har över 95 % av alla hushåll och arbetsställen en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s. Ambitionen är att alla villa- och fastighetsägare ska ha tillgång till ett öppet och neutralt fibernät som marknadens tjänsteleverantörer kan erbjuda tjänster i.

Tillgång till öppet och neutralt fibernät

Upplands Väsby kommuns roll i arbetet med ett öppet och neutralt fibernät är att underlätta och stötta etableringen av bredbandsleverantörer i kommunen. Detta sker genom upplåtelse av mark, samordning av grävning samt upplåtelse av lokaler för teknisk utrustning.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018
Bygga, bo och miljö