Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

  • Mina sidor
  • hur du gör ett ägarbyte
  • hur du läser av din vattenmätare
  • hur du betalar dina avgifter och betalningsalternativ

På mina sidor kan du som VA-kund enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för VA och avfall.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Du får då en slutfaktura och den nya ägaren kommer ta över fastighetens fakturor.

Du kan meddela om ägarbyte på tre sätt:

  1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
  2. Via vår e-tjänst.
  3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte göra egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Läs av din vattenmätare minst en gång per år för att få en jämn kostnad för vattenförbrukningen. Annars kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Och du får en mycket större (eller mindre) kostnad att betala än den du hade räknat med.

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Två olika typer av avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavsgiften består av två fasta avgifter samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på hur mycket vatten som används. Vattnet kostar knappt 2 öre per liter.

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020. Pdf, 737 kB. (Pdf, 737 kB)

Förklaring av begreppet lägenhetsavgift
Lägenhetsavgiften är baserad på antalet bostadsenheter i fastigheten.

Exempel:
Ett flerfamiljshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet.
Ett enbostadshus betalar en lägenhetsavgift.
Ett enbostadshus med uthyrningsdel, alternativt med komplementbyggnad vilken har nytta av vatten och avlopp betalar två lägenhetsavgifter.

För andra fastigheter, som exempelvis kontor, butiker och verkstäder, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta som en lägenhet.

Hur betalar jag mina avgifter?

Du kan till exempel betala dina avgifter med e-faktura eller autogiro.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 15 september 2021