Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

  • hur du läser av din vattenmätare
  • hur du gör ett ägarbyte
  • vad det finns för betalningsalternativ
  • var du ska ställa dina frågor om fakturor eller inkasso.

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Två olika typer av avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavsgiften består av två fasta avgifter samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften utgår ifrån den mängd vatten som du använder. Vattenförbrukningen kostar knappt 2 öre per liter.

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020.

Förklaring av begreppet lägenhetsavgift
Lägenhetsavgiften är baserad på antalet bostadsenheter i fastigheten.

Exempel:
Ett flerfamiljshus betalar en lägenhetsavgift per lägenhet.
Ett enbostadshus betalar en lägenhetsavgift.
Ett enbostadshus med uthyrningsdel, alternativt med komplementbyggnad vilken har nytta av vatten och avlopp betalar två lägenhetsavgifter.

För andra fastigheter, som exempelvis kontor, butiker och verkstäder, beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter lokalyta som en lägenhet.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Kommunen behöver din anmälan för att kunna göra en slutfaktura och för att den nya ägaren fortsättningsvis ska få sin faktura.

Du kan meddela om ägarbyte på tre sätt:

  1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
  2. Via vår e-tjänst.
  3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte registrera egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Om du inte rapporterar in mätarställningen minst en gång varje år kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Det kan innebära onödiga överraskningar när din faktura kommer. Läser du av vattenmätaren regelbundet får du en jämnare debitering vid fakturering.

Hur betalar jag mina avgifter?

Du kan till exempel betala dina avgifter med e-faktura eller autogiro.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 15 januari 2021