Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

  • hur du läser av din vattenmätare
  • hur du gör ett ägarbyte
  • vad det finns för betalningsalternativ
  • var du ska ställa dina frågor om fakturor eller inkasso.

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Två olika typer av avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavsgiften består av två fasta avgifter samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften utgår ifrån den mängd vatten som du använder. Vattenförbrukningen kostar knappt 2 öre per liter.

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018

Här kan du beräkna vad anläggningsavgiften enligt 2018 års VA-taxa blir för ditt hus.

Fyll i relevanta uppgifter i nedanstående fält.

Beskrivning

Antal

Avgift/st

Summa

Totalsumma

Enkel servisledning 44800 0
Dubbel servisledning 54400 0
Trippel servisledning 64000 0
Delsumma servis a) 0
 
Förbindelsepunkt vatten 4320 0
Förbindelsepunkt spillvatten 7200 0
Förbindelsepunkt fastighetens dagvatten 2880 0
Delsumma förbindelse b) 0
 
Lägenhet vatten 7400 0
Lägenhet spillvatten 13320
Lägenhet dagvatten fastighet 5920 0
Lägenhet dagvatten gata 2960 0
Delsumma lägenhet d) 0
 
Summa 0
 
Antal kvm
Tomt vatten 18 0
Tomt spillvatten 32.40 0
Tomt dagvatten fastighet med FP 14.40 0
Tomt dagvatten gata 7.20 0
Grundavg. tomt dagvatten fastighet utan FP 7.30 0
Delsumma tomt c) 0 0
 
Summa anslutningsavgift exkl. moms 0
Moms 0
Summa anslutningsavgift inkl. moms 0
 

Tomtytebegränsning

Tomtyteavgiften, delsumma tomt c, är begränsad.

Oavsett hur stor tomtyta fastigheten har, kan avgiften aldrig överstiga den sammanlagda summan av a), b) & d).

Exempel: Om a), b) & d) tillsammans blir till exempel 100 000 blir även tomtyteavgiften 100 000 och den sammanlagda avgiften blir då 200 000.

För en villa med ett kök och anslutning till vatten-, spill- och dagvatten ligger tomtytebegränsningen vid cirka 1500 kvadratmeter enligt nu gällande VA-taxa 2018.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Kommunen behöver din anmälan för att kunna göra en slutfaktura och för att den nya ägaren fortsättningsvis ska få sin faktura.

Du kan meddela om ägarbyte på tre sätt:

  1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
  2. Via vår e-tjänst.
  3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte registrera egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Om du inte rapporterar in mätarställningen minst en gång varje år kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Det kan innebära onödiga överraskningar när din faktura kommer. Läser du av vattenmätaren regelbundet får du en jämnare debitering vid fakturering.

Hur betalar jag mina avgifter?

Du kan till exempel betala dina avgifter med e-faktura eller autogiro.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Bygga, bo och miljö