Avlopp

Avloppsvatten från hushåll som består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten, kallas för spillvatten. Ordet avloppsvatten är ett gemensamt namn för spillvatten, dagvatten, dränvatten och kylvatten. Här kan du läsa mera om eget och kommunalt spillvatten.

Information till dig som har eller planerar att inrätta ett enskilt avlopp. Det är bygg- och miljökontoret som handlägger ärenden som handlar om eget avlopp.

Det kommunala spillvattnet från kommunen renas vid Käppalaförbundets reningsverk som ligger på Lidingö.