Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Stora delar av Väsby berörs av vattenskyddsområdet för Hammarby reservvattentäkt. Inom vattenskyddsområden gäller speciella regler.

Senast uppdaterad: 13 september 2019
Bygga, bo och miljö