Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Stora delar av Väsby berörs av vattenskyddsområdet för Hammarby reservvattentäkt. Inom vattenskyddsområden gäller speciella regler.

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Bygga, bo och miljö