Källsortering och återvinning

Sopsortering och återvinning är viktigt för att värna om miljön. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas. Det minskar belastningen på miljön.

I ​Upplands Väsby kommun har alla möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Matavfallet från kommunen går till Uppsala vattens rötningsanläggning och blir t...

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral i Smedby och en mobil återvinningscentral som besöker tre olika platser. Till återvinningscentralen får du...

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Om du behöver hjälp kan du använda Sören. Det är en sopsorteringsguide som finns på webben.

Ungefär hälften av det avfall som kommer från ett hushåll kan komposteras. Genom att kompostera ditt avfall kan du omvandla det till näringsrik gödning.

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen i produktionen som kan skada både...

Att sortera ut förpackningar och tidningar från dina vanliga sopor är det lättaste sättet att göra miljön en tjänst. Du lämnar det du sorterat till återvinni...

Tips för hur du lever mer hållbart. Här hittar du också Väsby hållbarhetsguide.