Faderskap, föräldraskap

Här hittar du information om fastställande av faderskap/föräldraskap. Du kan även boka tid för att bekräfta faderskap eller föräldraskap. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Boka tid, fastställande av faderskap/föräldraskap

För att fastställa faderskapet eller föräldraskapet behöver Familjerättsbyrån få information om barnet och den andra föräldern. Du kan lämna information och boka tid digitalt.

För dig som är sambo

Du som är sambo använder e-tjänsten nedan. Ni behöver inte vara folkbokförda på samma adress.

För dig som inte är sambo

Du som inte bor tillsammans med den andra föräldern eller är ensamstående och har gjort assisterad befruktning använder e-tjänsten nedan.

Om du inte vill eller kan lämna uppgifter och boka tid digitalt går det bra att ringa eller maila till Familjerättsbyrån.

Fastställa faderskap och föräldraskap

När du som ogift person föder ett barn eller om två gifta kvinnor får barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern.

  1. När du som ogift person föder ett barn skickar Skatteverket information om det till Familjerättsbyrån.
  2. Familjerättsbyrån skickar brev till den föräldern som fött barnet.
  3. Du ska lämna uppgifter om barnet och den andra föräldern i e-tjänsten via länkarna ovan. Samtidigt bokar du tid för fastställandet hos Familjerättsbyrån.
    Om du inte kan använda e-tjänsten går det bra att ringa eller mejla till Familjerättsbyrån.
  4. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt skickar Familjerättsbyrån informationen till Skatteverket. Det tar två till tre veckor för Skatteverket att registrera föräldern.
  5. Familjerätten kan inte ge dig en bekräftelse på att faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Du kan själv kontrollera det hos Försäkringskassan.

Mer information om bekräftelsen.

Om du väntar barn

Faderskapet eller föräldraskapet kan fastställas först när barnet har fötts.
På grund av covid-19 fastställs inget under graviditeten. Innan pandemin kunde du påbörja fastställandet av faderskapet/föräldraskapet tidigast när du var gravid i sjunde månaden.

Inflyttat barn

Familjerättsbyrån fastställer faderskap eller föräldraskap för de barn som har flyttat till Sverige och som bara har en förälder registrerat hos Skatteverket.

Familjerättsbyrån skickar då brev till den som har fött barnet med information om hur hen kontaktar Familjerättsbyrån.

Möjlighet att anmäla gemensam vårdnad

När du som ogift person föder ett barn är du ensam vårdnadshavare om barnet. I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs har föräldrar möjlighet att anmäla gemensam vårdnad om barnet. Båda föräldrar behöver vara överens för att kunna anmäla gemensam vårdnad. 

Ni kan också anmäla gemensam vårdnad via Skatterverkets hemsida.
Anmäl gemensam vårdnad på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Mer information om vårdnad.

Frågor och svar

Faderskapet/föräldraskapet ska fastställas eftersom barn har rätt till försörjning, arv och att veta sitt ursprung.

Faderskapet/föräldraskapet fastställs i den kommun där barnet är folkbokfört.

Nej, du kan själv logga in på Försäkringskassans hemsida och se om du är registrerad som föräldrar. Det tar ofta två till tre veckor innan faderskapet/föräldraskapet har registrerats hos Skatteverket.
Logga in på Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Om den som föder barnet inte är gift får barnet automatiskt hens efternamn. Efter att faderskapet/föräldraskapet är fastställt kan du ändra barnets efternamn hos Skatteverket.

Om den som föder barnet är gift med en man när barnet föds anses mannen vara pappa till barnet, det kallas faderskapspresumtion. Det är viktigt att det rättas till och att den biologiska pappan blir fastställd som pappa. Familjerättsbyrån hjälper dig med detta.

Ja, det är möjligt. Kontakta Familjerättsbyrån.

Fråga Familjerättsbyrån

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sigtuna, Sollentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 6 september 2021