Ansök, hantera, säg upp plats

I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Ansökan om användarnamn och lösenord fungerar inte för tillfället. Vi arbetar på att lösa problemet.

I e-tjänsten kan du:

 • Lämna och uppdatera inkomstuppgifter.
 • Ansöka om plats i förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem.
 • Beräkna barnomsorgsavgift.
 • Registrera och ändra kontaktuppgifter.
 • Få en översikt på schema-, placeringsuppgifter och historik på inskickade ärenden.
 • Lämna schema eller vistelsetid. Schema för fritidsbarn behöver inte läggas in i dagsläget.
 • Acceptera eller tacka nej till platserbjudande.
 • Säga upp placering.

Du behöver logga in i e-tjänsten och göra en helt ny ansökan. Viktigt att alla dina val finns med.

 • Du har en månads uppsägningstid på din barnomsorgsplats.
 • Uppsägningen sker i e-tjänsten.
 • Om du sagt upp barnomsorgsplatsen och därefter önskar återplacering inom tre månader från sista placeringsdag, räknas det som om placeringen fortgått hela tiden och du betalar avgift även för dessa månader.
 • Du betalar avgift till och med uppsägningstidens slut oavsett om placeringen har påbörjats eller inte.

Om du tillsammans med ditt/dina barn ska flytta till Upplands Väsby men inte ännu är folkbokförd i kommunen, kan du ändå ansöka om plats. En kopia på köpeavtal eller hyresavtal behöver skickas in tillsammans med din anmälan om plats.

Vi har just nu kö till förskolorna i kommunen, men ni kommer bli erbjudna en plats senast 4 månader från anmälningsdatum, om ni då är folkbokförda i Upplands Väsby.

Det kan då vara en plats på annan förskola som erbjuds om det är fullt på de förskolor ni har valt.

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 117 kB. (Pdf, 117 kB)

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Från förskola till fritidshem

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2019 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2019. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad, men uppmärksamma att barnet inte kan tillträda en fritidshemsplacering förrän ytterligare tre månader har passerat från och med placeringens slutdatum.

Fritidshemsplats
Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6-12 åringar. Vårdnadshavarna söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller.

Ansökan om fritidshemsplats gör du när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör skolansökan, välj förskola och skolbarnomsorg.

För barn som ska börja förskoleklass behöver fritids sökas från och med 1 augusti och du betalar även från detta datum.

Senast uppdaterad: 19 november 2021