Avgifter och regler

Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. 

Har du fått mail eller sms om att uppdatera dina inkomstuppgifter?

Väsby kommun har startat en ny tjänst. Om du som vårdnadshavare inte har uppdaterat dina inkomstuppgifter det senaste året, kommer du att få sms och mejl med en påminnelse att göra detta. Påminnelsen ska hjälpa dig att alltid ha rätt uppgifter kopplat till din barnomsorg och/eller fritidsavgift. Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Uppdatera dina inkomstuppgifter i e-tjänsten 

Regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

För dig som vårdnadshavare är det viktigt att känna till vilka regler och riktlinjer det finns inom din kommun.

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

Rules and implementing regulations for childcare

Antal timmar avgör din taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Förändring av tid
En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

Om ditt barn behöver fritids betalar du alltid enligt deltidstaxan. Detta sker oberoende av hur många timmar per vecka ditt barn vistas på fritidshemmet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 3 procent av inkomsten, max 1382 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 922 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 461 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver fritidsverksamhet. En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 922 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 461 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 461 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 037 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 692 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 346 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Förskola och skola