Avgifter och regler

Hur mycket du ska betala för att ha ditt barn på förskola eller i skolbarnomsorg beror på hur mycket du har i inkomst. Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift.

Din inkomst påverkar din avgift

Upplands Väsby kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften beror på hur mycket hushållet har i inkomst. Du anmäler din inkomst när du ansöker om barnomsorg och en gång per år efter det. Den allmänna förskolan på 15 i veckan för barn tre till fem år är avgiftsfri.

Antal timmar avgör taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Om ditt barn behöver skolbarnsomsorg betalar du alltid enligt deltidstaxan. Detta sker oberoende av hur många timmar per vecka ditt barn vistas på fritidshemmet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller).

 • För barn nummer 1 är avgiften 3 procent av inkomsten, max 1362 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 908 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 454 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver skolbarnsomsorg.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 908 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 454 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 454 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller).

 • För barn nummer 1 är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 021 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 681 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 340 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Utdrag ur regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

Du har rätt till barnomsorg

 • I den omfattning som behövs med hänsyn till ditt arbete, studier eller om barnet har ett eget behov. När du är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen erbjuds du förskoleverksamhet för barn mellan ett och fem år, 30 timmar i veckan.
 • När du är arbetssökande erbjuds du förskoleverksamhet för barn mellan ett och fem år, 30 timmar i veckan.
 • Om ditt barn har fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds du förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter behov.
 • Du kan inte erbjudas plats om du har någon barnomsorgsskuld till Upplands Väsby kommun.

Ändring av vistelse

 • Ändring av vistelsetid eller schema ska du meddela förskolan så fort som möjligt och registrera i e-tjänsten under fliken "Schema".

Avstängning från plats

 • Avstängning sker om du inte betalar barnomsorgsräkningen.
 • Avstängning kan ske när du inte använder platsen på det sätt som överenskommits.
 • Om du inte använder platsen under en sammanhängande period på minst tre månader upphör din rätt till den platsen.

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg