Förskolor

Förskolan är till för att göra det möjligt för dig som förälder att arbeta och studera. Förskolan ska bidra till barns lärande och utveckling och finns för barn mellan ett och fem år. I Upplands Väsby finns det barnomsorg på finska och obekväma arbetstider.

Anpassning av introduktionsperiod hösten 2020 på grund av covid-19 i kommunala förskolor

Inför terminsstart i augusti anpassar vi vår introduktionsperiod, det som tidigare kallades för inskolning. Anpassningen sker utifrån de riktlinjer som gäller från Folkhälsomyndigheten när introduktionsperioden börjar.

Aktuell information och eventuella anpassningar kommuniceras via e-post från respektive förskola och avdelning strax innan introduktionsperioden inleds.

Vi gör på detta sätt för att vara så aktuella som möjligt utifrån hur smittspridningen och Folkhälsomyndighetens råd ser ut då. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt att begränsa smittspridning och skapa en trygg verksamhet för barn, vårdnadshavare och personal. Enligt Skolverkets rekommendationer ska så mycket av introduktionen som möjligt ske utomhus.
  • Våra förskolor behöver göra olika anpassningar. Är det en stor grupp barn som vill börja vid samma startdatum kan ni erbjudas att skjuta fram er inskolning. Eller att ni får en eftermiddagstid.
  • Endast en vårdnadshavare får följa med barnet under perioden.
  • Barnet och vårdnadshavaren måste vara fullt friska vid starten i förskolan. Har någon av er förkylningssymtom behöver ni avbryta introduktionen. Den kan starta igen när ni varit fullt friska i två dygn.

Välkomna önskar Ledningsgruppen i Väsby Kommunala Förskolor

Information om coronaviruset covid-19 på vår webb.

Aktuell information och nyhetsbrev gällande förskoleplatser

För ytterligare information, kontakta den förskola du är intresserad av.

Förskolor i Upplands Väsby kommun.

Förskola

Regi

Bollenlänk till annan webbplats

Fristående

VKF Borgen

Kommunal

VKF Bryggan

Kommunal

Bullerbynlänk till annan webbplats

Fristående

Edslänk till annan webbplats

Fristående

VKF Ekebolänk till annan webbplats

Kommunal

Engelska skolans förskolalänk till annan webbplats

Fristående

Familjedaghemmet Puppanlänk till annan webbplats

Familjedaghem

Föräldrakooperativet Fantasialänk till annan webbplats

Fristående

Folkparkenlänk till annan webbplats

Fristående/obekväm arbetstid

Gläntanlänk till annan webbplats

Fristående

Halsbandetlänk till annan webbplats

Fristående

VKF Hopprepet

Kommunal

Omvärldenlänk till annan webbplats

Fristående

Pelikanenlänk till annan webbplats

Fristående

Regnbågenlänk till annan webbplats

Fristående

VKF Ringblomman

Kommunal

Råbäckenlänk till annan webbplats

Fristående

Sandaängarlänk till annan webbplats

Fristående

Senapskornetlänk till annan webbplats

Fristående

VKF Skogsbrynet

Kommunal

VKF Skogsdungen

Kommunal

Skogstorplänk till annan webbplats

Fristående

Skogstrollet, Knyttet och Mårranlänk till annan webbplats

Familjedaghem

Skutanlänk till annan webbplats

Fristående

Smedbyhagelänk till annan webbplats

Fristående

Solkattenlänk till annan webbplats

Fristående

VKF Spargrisen

Kommunal

Stalletlänk till annan webbplats

Fristående

Sundsborglänk till annan webbplats

Fristående

Sverigefinska förskolanlänk till annan webbplats

Fristående/finska

Viklänk till annan webbplats

Fristående

Visselpipanlänk till annan webbplats

Fristående

Senast uppdaterad: 10 juli 2020