Fritids, fritidsgårdar

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem.Fritidshem erbjuds för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. De har öppet under den del av skoldagen som är skolfri och under skollov.

Hur ansöker jag om fritids?

Du ansöker om plats på fritids efter att du fått ett bekräftelsebrev från den skola som erbjuder ditt barn skolplats. Gör din ansökan i e-tjänsten för barnomsorg. Kom ihåg att uppdatera uppgifter om din inkomst om de ändras.

Ansök, hantera, säg upp fritids

Vem har rätt till fritids?

Du har rätt till att ha ditt barn på fritids under den tid som du arbetar eller studerar. Du har däremot inte rätt till fritids om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Skolbarnomsorg vid lov

Om ditt barn går i förskoleklass eller i skola och inte går på fritids erbjuds du ändå att ha ditt barn på fritids under skollov för 40 kronor per dag. Du ska då arbeta eller studera.

Så här gör du om du vill ha ditt barn på fritids under skollov:

  • Anmäl om fritidshemsplats i e-tjänsten.
  • Skriv i meddelandefältet att det gäller skollov och ange önskade datum.
  • Skicka in intyg som styrker att du arbetar eller studerar till kommunen.
  • Ta kontakt med det önskade fritidshemmet senast 14 dagar innan du behöver plats.

Fritidsklubbar för elever i årskurs 4 - 6

För elever i årskurs fyra till sex finns fritidsklubbar på Vikskolan, Frestaskolan och Odenskolan. Fritidsklubbarna är gratis och öppna för alla i mån av plats. Mellanmål och andra måltider får du dock betala själv.

Under terminerna är klubbarna öppna varje dag under de tider som är skolfria. Under loven är fritidsklubbarna öppna varje vardag.

Kontakta fritidsklubbarna i Väsby

Senast uppdaterad: 6 september 2021