Val av skola, anvisad plats

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs sex ska du som vårdnadshavare göra en skolansökan. Om du inte gör en ansökan erbjuds ditt barn en plats på närmsta skola som har en ledig plats.

Perioden för ansökan om skolplats är den 2-22 februari 2018.

Utbildningsmässa i Väsby Centrum: 10 februari 2018.

Vem behöver ansöka om skola?

Du ska göra en skolansökan om du som vårdnadshavare är folkbokförd i Upplands Väsby kommun och har barn som:

  • fyller sex år under nuvarande år och önskar börja förskoleklass
  • ska börja årskurs sex till hösten och som idag går i en F-5 skola
  • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Under april får du en bekräftelse via post från den skola som erbjuder ditt barn en plats. Det är viktigt att du tackar ja eller nej till platsen inom tio dagar. Det gör du genom att skriva under det bekräftelsebrev du får från skolan och skickar tillbaka det med vårdnadshavares underskrift.

Att överklaga skolplacering

Om du vill överklaga ett placeringsbeslut i kommunala skolor vänder du dig till rektorn för den kommunala skola du valde i första hand. Där får du hjälp med hur du kan överklaga beslutet. När det gäller placering i en fristående skola vänder du dig direkt till den skolan.

Om du vill ansöka till en skola i en annan kommun ska du kontakta den skola du är intresserad av. De kommer då att ge dig ansökningshandlingar. Du måste dock ändå göra en ansökan hos kommunen. Markera då "skola i annan kommun".

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun när valet ska ske tar du kontakt med skolan du är intresserad av för att få ansökningshandlingar.

Om ditt barn inte gått förskoleklass och ska börja i årskurs ett behöver du ta kontakt direkt med den skola du önskar.

Det är rektorn på skolan som tar beslut om hur många elever som kan erbjudas plats.

Om alla elever som bor eller går i skola i kommundelen inte får plats i önskad skola fördelas platserna utifrån ett antal kriterier.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
  3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen?

Så här kan det se ut när relativa närhetsprincipen används:

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

Om du inte gör en skolansökan

Om du inte gör en aktiv skolansökan ingår ditt barn i kommundelens elevunderlag. Ditt barn erbjuds då i första hand plats i närmsta skola i kommundelen som har en ledig plats. Om platserna i kommundelen inte räcker erbjuds ditt barn plats i annan skola i kommunen.

Förskola och skola