Val av skola, skolansökan

Skolansökan inför läsåret 2020/2021 i Upplands Väsby kommun genomförs i vår e-tjänst under ansökningsperioden 3 februari - 21 februari 2020.

Vem ska göra en skolansökan?

Skolansökan gäller dig med barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast den 21 februari 2020. Ditt barn:

  • fyller sex år under 2020.
  • ska börja årskurs sex till hösten, går idag på F-5 skola.
  • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Att tänka på redan nu

Ska du ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du anmäla barnet i deras egna kö redan nu då de har egna kö- och antagningsregler och kötiden är olika lång till olika skolor– men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten under skolansökningperioden.

Val av skola, skolansökan
1 Hitta skola
2 Ansökan öppnar
3 Ansökan stänger

Innan du gör skolansökan kan du ta del av information om Väsbys grundskolor. När du gör ansökan behöver du välja tre olika skolor.

När du har loggat in i e-tjänsten klickar du på länken "Gör en skolansökan" högst upp på sidan. Du ska inte välja något namn utan skolansökan gör du på fliken Alla.

Du ansöker om fritidshem först när du fått en bekräftelse på ditt skolval.

Information om att ansöka till fristående skola

Skolansökan stänger klockan 23.59 den 21 februari.

Vad händer om jag inte gör någon ansökan?

På öppna hus/informationstillfällen får du information om varje skola, möjlighet att bekanta dig med personalen och få en rundtur i lokalerna.

Öppet hus och informationstillfällen

Skola

Datum och tid

Bollstanäs skola

åk F-5 (kommunal skola)

Onsdag 19 februari, kl. 19.30-20.30

(information endast till vårdnadshavare)

Breddenskolan

åk F-5 (kommunal skola)

Tisdag 18 februari, kl. 18.30-20.00

(information)

Engelska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl. 18.00-19.00

(information)

Frestaskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Tisdag 4 februari, kl.16.00-19.00

(information)

Grimstaskolan

åk 6-9 (kommunal skola)

Torsdag 5 december, kl.17.30-19.00

(öppet hus)

Odenskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Onsdag 19 februari, kl.17.00-19.30

(information)

Runby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Onsdag 5 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Thoren Framtid länk till annan webbplats

Sandbergskalänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl.17.00-19.00

(öppet hus)

Sverigefinska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 11 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Södervikskolanlänk till annan webbplats

åk 6-9 (fristående skola)

Tisdag 19 november, kl.18.30-20.00

Tisdag 4 februari, kl.18.30-20.00

(öppet hus)

Vikskolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 18 februari, kl.17.00-19.30 i expeditionsbyggnaden

(information)

Vittra Väsbylänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 10 februari, kl.18.00-19.00 (information)

Onsdag 19 februari, kl.09.00-10.00

(öppet hus)

Väsby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 18 februari, kl.18.00-19.00

(information)


Kom och träffa representanter från alla Väsby grundskolor.

Skolmässan i Väsby Centrum, lördag 15 februari 2020, kl.11.00 -14.30. Representanter från alla Upplands Väsbys grundskolor finns på plats och du kan få hjälp med din skolansökan. 

Även dessa kommer att finnas på plats under dagen:
- Familj- och skolservice
- Språk- och mottagningsenheten
- Fältarna
- Makerspace på torget

Det är rektorn på skolan som tar beslut om hur många elever som kan erbjudas plats på en skola.

Om alla elever som bor eller går i en skola i en kommundel inte får plats fördelas platserna utifrån ett antal kriterier:

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som behöver placeras vid en viss skolenhet.
  2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
  3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen?

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

Om du vill ansöka till en fristående skola ska du ansöka på kommunens webbplats under ansökningsperioden 3-21 februari och följa skolans regler kring ansökan.

Kontakta redan nu respektive skola för frågor om deras kösystem och antagning.

Grundskolor i Upplands Väsby

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun, när skolansökan ska ske, tar du kontakt med skolan du är intresserad av.

För att kunna göra en skolansökan måste barnet vara folkbokförd 21 februari 2020 i Upplands Väsby kommun.

Kopia på hyres-/köpeskontrakt gäller ej.

Ta direktkontakt med den skola du önskar få plats på eller byta till.

Grundskolor i Upplands Väsby

Kommunens kontaktcenter Väsby Direkt hjälper dig med skolansökan.

De kan hjälpa till på flera olika språk.


08-590 970 00

vasbydirekt@upplandsvasby.se


Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Förskola och skola