Val av skola, skolansökan

Här kan du som vårdnadshavare hitta information om val till skolansökan. Mer information uppdateras inom kort.

Hitta skola

Innan du gör skolansökan kan du ta del av information om Väsbys grundskolor. När du gör ansökan behöver du välja tre olika skolor.

Kom alltså ihåg att registrera din ansökan även om du sökt en fristående skola.

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. 

Om ditt barn fyller sex år eller ska börja åk sex till hösten och idag går på F-5 skola eller vill byta till en ny skola inför höstterminen åk sex, görs skolansökan i februari. Då anger du "annan skola utanför kommunen" och skriver skolans namn.

Övrig tid på året och för de elever som går i andra årskurser, är skolan ansvarig att registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun då skolansökan är stängd.

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2021 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2021. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6-12 åringar. Vårdnadshavare söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller.

Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör
skolansökan, välj förskola och skolbarnsomsorg.

Ansök om fritidsplats

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

  1. Logga in med e-legitimation
  2. Klicka på "Förskola och skolbarnsomsorg".
  3. Klicka på rutan "Gör din ansökan".
  4. Fritidshemsplaceringen börjar att gälla från och med 1 augusti.

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun, när skolansökan ska ske, tar du kontakt med skolan du är intresserad av.

För att kunna göra en skolansökan måste barnet vara folkbokförd 28 februari 2021 i Upplands Väsby kommun.

Kopia på hyres-/köpeskontrakt gäller ej.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Observera att tjänsten endast omfattar de kommunala skolorna. Vill du istället ansöka eller byta till en fristående skola behöver du kontakta varje enskild skola direkt.

Grundskolor i Upplands Väsby

Kommunens kontaktcenter Väsby Direkt hjälper dig med skolansökan.

De kan hjälpa till på flera olika språk.


08-590 970 00

vasbydirekt@upplandsvasby.se


Senast uppdaterad: 13 oktober 2020