Val av skola, skolansökan

Nu är skolansökan till läsåret 2019-2020 avslutad. När ditt barn blivit antagen på en skola är det dags att ansökan om fritidshem.

 • Barn 6-12 år kan få plats i fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar.
 • Maxtaxa gäller.

Du ansöker om fritidshem i e-tjänsten under rubriken "Förskola och barnomsorg".

Val av skola, skolansökan
1 Hitta skola
2 Ansökan öppnar
3 Ansökan stänger
4 Bekräfta plats
5 Ansök om fritids

Innan du gör skolansökan kan du ta del av information om Väsbys grundskolor. När du gör ansökan behöver du välja tre olika skolor.

Alla grundskolor erbjuder informationstillfällen eller öppna hus där du kan ställa frågor och få ett intryck av skolmiljön.

Datum och tid för informationstillfällen och öppna hus

När du har loggat in i e-tjänsten klickar du på länken "Gör en skolansökan" högst upp på sidan. Du ska inte välja något namn utan skolansökan gör du på fliken Alla.

Du ansöker om fritidshem först när du fått en bekräftelse på ditt skolval.

Information om att ansöka till fristående skola

Skolansökan stänger klockan 23.59 den 22 februari.

Vad händer om jag inte gör någon ansökan?

Nu är antagningsarbetet färdigt och en bekräftelse om platserbjudande har nu skickats ut per post där barnet är folkbokfört.

När du mottagit bekräftelsebrevet ska detta besvaras och skickas tillbaka inom tio dagar. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?

Ja, du kan tacka nej på erbjudandet av plats på en skola du fått hemskickat. Kom ihåg att meddela detta till skolan och sedan tar du själv kontakt med den skola du önskar istället.

Vad händer om jag inte får någon plats på någon av de skolor jag sökt till?

Om du inte får ditt förstahandsval placeras du på den skola som du sökt i andra hand. Får du inte plats i den skolan får du den i tredje hand och så vidare. Om du inte erbjuds plats på någon av de skolor som valt placeras du på en kommunal skola med lediga platser enligt relativa närhetsprincipen.

Först när ditt barn har blivit antagen på en skola kan du ansökan om fritidshem.

 • Barn 6-12 år kan få plats i fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar. 
 • Maxtaxa gäller.

Du ansöker om fritidshem i e-tjänsten under rubriken "Förskola och barnomsorg".

Vem ska göra en skolansökan?

Skolansökan gäller dig med barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast den 22 februari 2019. Ditt barn:

 • fyller sex år under 2019.
 • ska börja årskurs sex till hösten, går idag på F-5 skola.
 • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Kommunens kontaktcenter Väsby Direkt hjälper dig med skolansökan

 

08-590 970 00

vasbydirekt@upplandsvasby.se

Information about applying to school in other languages

Öppna hus och informationstillfällen hos grundskolor i Upplands Väsby

Skola

Datum och tid

Bollstanäs skola

åk F-5 (kommunal skola)

Tisdag 19 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Breddenskolan

åk F-5 (kommunal skola)

Måndag 18 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Engelska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Frestaskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.00-19.30

(öppet hus)

Grimstaskolan

åk 6-9 (kommunal skola)

Torsdag 6 december, kl.17.30-19.00

(öppet hus)

 

Torsdag 24 januari, kl.18.30-19.30

(information)

Odenskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Onsdag 20 februari, kl.17.00-19.30

(information)

Runby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 12 februari, kl.18.00-19.00

(öppet hus)

Sandbergska competenslänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.00-19.00

(öppet hus)

Sverigefinska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 5 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Södervikskolanlänk till annan webbplats

åk 6-9 (fristående skola)

Tisdag 5 februari, kl.18.30-20.00

(öppet hus)

Vikskolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl.17.00-19.30

Information i expeditionsbyggnaden.

Vittra Väsbylänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl.18.00-19.00 (information)

Onsdag 20 februari, kl.09.00-10.00 (öppet hus)

Väsby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.30-19.00

(öppet hus och information)

Det är rektorn på skolan som tar beslut om hur många elever som kan erbjudas plats på en skola.

Om alla elever som bor eller går i en skola i en kommundel inte får plats fördelas platserna utifrån ett antal kriterier:

 1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som behöver placeras vid en viss skolenhet.
 2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
 3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
 4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen?

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

Om du vill ansöka till en fristående skola ska du ansöka på kommunens webbplats under ansökningsperioden 4-22 februari och följa skolans regler kring ansökan.

Kontakta respektive skola för frågor om deras kösystem och antagning.

Grundskolor i Upplands Väsby

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn i första hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skola, erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola i Upplands Väsby.

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun, när skolansökan ska ske, tar du kontakt med skolan du är intresserad av.

För att kunna göra en skolansökan måste barnet vara folkbokförd 22 februari 2019 i Upplands Väsby kommun.

Kopia på hyres-/köpeskontrakt gäller ej.

Ta direktkontakt med den skola du önskar få plats på eller byta till.

Grundskolor i Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 15 juli 2019
Förskola och skola