Om eleven slutar

Om du har börjat i modersmålsundervisning är ditt deltagande obligatoriskt. Om du vill avsluta din undervisning anmäler du uppsägning av modersmålsundervisning.

Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Förskola och skola