Förskoleplatser - aktuell information

Många har flyttat till Väsby och inflyttningen är en av anledningar till att behovet av förskoleplatser ökar. Kommunen planerar för flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt. Mellan 2018 - 2026 planeras det för både tillfälliga (exempelvis i paviljonger) och permanenta förskolor och grundskolor. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever.

  • En ny förskola, Skogsdungen, finns i Runby.
  • Förskolan, Skogsbrynet, öppnade hösten 2017 i Ekebo.
  • Förskolan Ekebo öppnar januari 2019.

Flera nya förskolor och skolor planera. Mellan 2018 - 2026 planeras det för både tillfälliga (exempelvis i paviljonger) och permanenta förskolor och grundskolor. Målet är att skapa bra lärmiljöer med plats för alla barn och elever.

Senast uppdaterad: 26 november 2018
Förskola och skola